Thiên Hải ® - Cung cấp Máy Nén Lạnh Công Nghiệp hàng đầu Việt Nam

PRODUCTS

COMPRESSOR:2V49W225AUA

COMPRESSOR:2V49W225AUA

Hotline: 0909.83.77.37
COMPRESSOR:2V49W225AUA

COMPRESSOR:2V49W225AUA

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Bitzer 2FES-2Y-40S

Compressor Bitzer 2FES-2Y-40S

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Bitzer 4DES-3Y-40S

Compressor Bitzer 4DES-3Y-40S

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Bitzer 4GE-30Y-40P

Compressor Bitzer 4GE-30Y-40P

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Bitzer 4GE-23Y-40P

Compressor Bitzer 4GE-23Y-40P

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Copeland ZR19M3-TWD-551

Compressor Copeland ZR19M3-TWD-551

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Copeland ZR12M3-TWD-551

Compressor Copeland ZR12M3-TWD-551

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Copeland ZP295KCE-TWD_551

Compressor Copeland ZP295KCE-TWD_551

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Copeland ZR84KC-TFD-522

Compressor Copeland ZR84KC-TFD-522

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Copeland ZR94KC-TFD-522

Compressor Copeland ZR94KC-TFD-522

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Copeland ZR108KC-TFD-522

Compressor Copeland ZR108KC-TFD-522

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Copeland ZR125KC-TFD-522

Compressor Copeland ZR125KC-TFD-522

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Copeland ZR190KC-TFD-522

Compressor Copeland ZR190KC-TFD-522

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Copeland ZR160KC-TFD-522

Compressor Copeland ZR160KC-TFD-522

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Copeland ZR144KC-TFD-522

Compressor Copeland ZR144KC-TFD-522

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Copeland ZR11M3-TWD_551

Compressor Copeland ZR11M3-TWD_551

Hotline: 0909.83.77.37
Unit Condenser Sungjin SLPUC

Unit Condenser Sungjin SLPUC

Hotline: 0909.83.77.37
Unit Condenser Sungjin SLPUC

Unit Condenser Sungjin SLPUC

Hotline: 0909.83.77.37
Unit Condenser Sungjin SLPUC

Unit Condenser Sungjin SLPUC

Hotline: 0909.83.77.37
Unit Condenser Sungjin SLPIC

Unit Condenser Sungjin SLPIC

Hotline: 0909.83.77.37
Unit Condenser Sungjin SLCYC

Unit Condenser Sungjin SLCYC

Hotline: 0909.83.77.37
Unit Condenser Sungjin

Unit Condenser Sungjin

Hotline: 0909.83.77.37
Unit Condenser Sungjin SPHD 150

Unit Condenser Sungjin SPHD 150

Hotline: 0909.83.77.37

PRODUCTS NEW

Máy nén lạnh Embraco

Compressor Embraco NJ2192GK

Compressor Embraco NJ2192GK

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Embraco NJ2192GK

Compressor Embraco NJ2192GK

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Embraco NJ2212GK

Compressor Embraco NJ2212GK

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Embraco NJ2212GK

Compressor Embraco NJ2212GK

Hotline: 0909.83.77.37

Máy nén lạnh Danfoss

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

industrial system

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37
Unit condenser Mitsubishi

Unit condenser Mitsubishi

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37

Hotline: 0909.83.77.37
Compressor Copeland ZR19M3-TWD_551

Compressor Copeland ZR19M3-TWD_551

Hotline: 0909.83.77.37

ONLINE SUPPORT

Thien Hai 1

Thien Hai 1 - 0909 837 737

Services 1

Services 1 - 098 6996 383

Services 2

Services 2 - 093 77 03010

Sale

Sale - 0985 314 254

SALE PRODUCT

NEW PRODUCT

SERVICE COMPRESSOR

SPARE PARTS

LINK WEB

STATISTICAL

  • Đang online 12
  • Hôm nay 146
  • Hôm qua 751
  • Trong tuần 2,103
  • Trong tháng 12,942
  • Tổng cộng 323,987

Top

   (0)