CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG

mỗi trang
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL075BE TFD 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL075BE TFD 451

Loại : Scroll ( xoắn ốc ) Mã lực : 7.5 HP Công suất lạnh : 6.43KW- 7.63KW

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL075E-TFD-451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL075E-TFD-451

Mã lực : 7.5 HP Điện áp : 380V - 420 V , 3 pha , 50hz Gas : R404A , R507

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL060BE-TFD - 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL060BE-TFD - 451

Loại : Scroll ( xoắn ốc ) Mã lực : 6HP

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL050BE-TFD - 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL050BE-TFD - 451

Loại : Scroll ( xoắn ốc ) Mã lực : 5HP Điện áp : 380V - 420 V , 3 pha , 50hz

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL050E-TFD-451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL050E-TFD-451

Loại : Scroll ( xoắn ốc ) Mã lực : 5HP Điện áp : 380V - 420 V , 3 pha , 50hz

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL040BE-TFD - 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL040BE-TFD - 451

Loại : Scroll ( xoắn ốc ) Mã lực : 4HP Công suất lạnh : 4.1KW

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL035BE TFD 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL035BE TFD 451

Nhiệt độ : -18 ºC Độ ẩm tương đối : 90% Nhiệt độ bay hơi : -23ºC

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON  ZXL030BE-TFD - 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL030BE-TFD - 451

Mã lực : 3 HP Công suất lạnh : 2.8KW Điện áp : 380V - 420 V , 3 pha , 50hz Gas : R404A

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL030E-TFD-451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL030E-TFD-451

Mã lực : 3Hp Gas : R404a, R407F

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL025BE-TFD - 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL025BE-TFD - 451

LOẠI : SCROLL ĐIỆN ÁP: 380-420V, 3PHA, 50HZ CHUYÊN SỬ DỤNG KHO ĐÔNG

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL020BE-TFD - 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZXL020BE-TFD - 451

Mã lực : 2HP Công suất lạnh : 1.58KW

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX076BE-TFD - 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX076BE-TFD - 451

Mã lực : 7.6 HP Công suất lạnh : 10.83KW Gas : R404a

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX060BE-TFD - 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX060BE-TFD - 451

MÃ LỰC : 6HP ĐIỆN ÁP : 380-420V, 3PHA, 50HZ

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX060E-TFD-401

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX060E-TFD-401

MÃ LỰC : 6 HP GAS ; R22, R407C

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX050BE-TFD - 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX050BE-TFD - 451

Mã lực : 5HP Gas lạnh : R404a

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX040BE-TFD - 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX040BE-TFD - 451

Mã lực : 4HP Công suất lạnh : 6.89KW

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX040BE-TFD-401

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX040BE-TFD-401

Mã lực : 4HP Điện áp : 380-420V , 3 Pha, 50hz

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX030BE-TFD - 451

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG EMERSON ZX030BE-TFD - 451

- Hiệu suất cao - Tiết kiệm năng lượng - Dễ lắp đặt

Hotline: 0909.83.77.37
CỤM MÁY NÉN EMERSON ZX020BE TFD 451

CỤM MÁY NÉN EMERSON ZX020BE TFD 451

Loại : Scroll Gas : R22, R404a,... Công dụng : bảo quản

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI21KCE TFD 557

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI21KCE TFD 557

MÃ lực : 7.5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI18KCE TFD 557

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI18KCE TFD 557

MÃ lực : 6HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI15KCE TFD 647

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI15KCE TFD 647

MÃ lực : 5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI14KCE TFD 687

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI14KCE TFD 687

MÃ lực :3, 5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI11KCE TFD 687

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI11KCE TFD 687

MÃ lực :3, 5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI09KCE TFD 687

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI09KCE TFD 687

MÃ lực :3 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI08KCE TFD 687

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI08KCE TFD 687

MÃ lực : 2.5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI06KCE TFD

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI06KCE TFD

MÃ lực : 7.5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX51KCE TFD 558

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX51KCE TFD 558

MÃ lực : 7.5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX45KCE TFD 558

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX45KCE TFD 558

MÃ lực : 6 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX38KCE TFD 558

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX38KCE TFD 558

MÃ lực : 5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX30KCE TFD 558

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX30KCE TFD 558

MÃ lực : 4HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX21KCE TFD 558

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX21KCE TFD 558

MÃ lực : 3 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZX15KCE TFD 558

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZX15KCE TFD 558

MÃ lực : 2HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ

Hotline: 0909.83.77.37
Máy nén lạnh Copeland Model: ZB38KQ TFD 558

Máy nén lạnh Copeland Model: ZB38KQ TFD 558

Công suất lạnh ( btu/ h) : 44.700 Mã lực ( Hp) : 5

Hotline: 0909.83.77.37
Máy nén lạnh Copeland Model: ZB38KQ- TFD – 524

Máy nén lạnh Copeland Model: ZB38KQ- TFD – 524

Công suất lạnh ( btu/ h) : 44.700 Mã lực ( Hp) : 5 Dòng chạy (RLA): 8.9

Hotline: 0909.83.77.37
Máy nén lạnh Copeland Model: ZB30KQE TFD 558

Máy nén lạnh Copeland Model: ZB30KQE TFD 558

Nguồn điện : 380-420V , 3P, 50HZ GAS: R404A, R134z, ...

Hotline: 0909.83.77.37

Hổ trợ trực tuyến

Thiên Hải 1

Thiên Hải 1 - 0909 837 737

Kỹ Thuật

Kỹ Thuật - 098 6996 383

Kỹ Thuật 2

Kỹ Thuật 2 - 093 77 03010

Kinh Doanh

Kinh Doanh - 0985 314 254

sản phẩm khuyến mãi

SẢN PHẨM NỔI BẬT

THIET BI NGANH LANH

sửa chữa máy nén

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 17
  • Hôm nay 352
  • Hôm qua 543
  • Trong tuần 2,148
  • Trong tháng 13,661
  • Tổng cộng 411,045

Top

   (0)