Máy Nén Lạnh Copeland

mỗi trang
MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR53K6M TFD 201

MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR53K6M TFD 201

Mã lực : 4 HP Loại : Scroll Dòng đề : 60 A

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR53KQM TFD 201

MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR53KQM TFD 201

Nguồn điện: 220V , 1 P, 50hz Mã lực : 4.5HP Loại : Scroll

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR47KQM TFD 201

MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR47KQM TFD 201

Nguồn điện: 380-420v , 3 P, 50hz Công suất lạnh : 39.700 Btu /h

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR42K6M TFM 101

MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR42K6M TFM 101

Nguồn điện: 380-420v , 3 P, 50hz Công suất lạnh : 19.500- 43.300 Btu /h

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR37K6M TFD 101

MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR37K6M TFD 101

Dòng đề : 45 A Gas : R22, R134A,...

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR34K6M TFD 101

MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR34K6M TFD 101

Nguồn điện: 380-420v , 3 P, 50hz Công suất lạnh : 19.500- 43.300 Btu /h Dòng chạy :5.3 A

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR42K6M PFJ 101

MÁY NÉN LẠNH COPELAND PISTON MODEL CR42K6M PFJ 101

Mã lực : 3. 5 Hp Nguồn điện: 202- 240v , 1 P, 50hz

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL CR62KQM TFD 202

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL CR62KQM TFD 202

Nguồn điện: 380-420V, 3 P, 50hz Công suất lạnh : 19.500- 43.300 Btu /h

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND CR37K6M TFD 101

MÁY NÉN LẠNH COPELAND CR37K6M TFD 101

Mã lực : 3 Hp Gas : R22

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI21KCE TFD 557

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI21KCE TFD 557

MÃ lực : 7.5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI18KCE TFD 557

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI18KCE TFD 557

MÃ lực : 6HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI15KCE TFD 647

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI15KCE TFD 647

MÃ lực : 5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI14KCE TFD 687

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI14KCE TFD 687

MÃ lực :3, 5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI11KCE TFD 687

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI11KCE TFD 687

MÃ lực :3, 5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI09KCE TFD 687

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI09KCE TFD 687

MÃ lực :3 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI08KCE TFD 687

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI08KCE TFD 687

MÃ lực : 2.5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI06KCE TFD

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZXI06KCE TFD

MÃ lực : 7.5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX51KCE TFD 558

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX51KCE TFD 558

MÃ lực : 7.5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX45KCE TFD 558

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX45KCE TFD 558

MÃ lực : 6 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX38KCE TFD 558

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX38KCE TFD 558

MÃ lực : 5 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX30KCE TFD 558

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX30KCE TFD 558

MÃ lực : 4HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX21KCE TFD 558

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL : ZX21KCE TFD 558

MÃ lực : 3 HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ GAS :R22, R404a

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZX15KCE TFD 558

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZX15KCE TFD 558

MÃ lực : 2HP Nguồn điện :380-420, 3P, 50HZ

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR36K3 PFJ 522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR36K3 PFJ 522

Công suất lạnh( Btu/h) / Hp : 30.200 / 3 Nguồn điện : 220-420, 1P, 50HZ GAS :R22 Dòng đề LRA ( A ) : 82

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR36K3 TFD 522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR36K3 TFD 522

Công suất lạnh( Btu/h) / Hp : 30.200/ 3 GAS :R22 Dòng đề LRA ( A ) :40

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR42K3 TFD 522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR42K3 TFD 522

Công suất lạnh( Btu/h) / Hp : 35.000/ 3.5 Nguồn điện : 380-420V, 3P , 50HZ

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR42K3 PFJ 522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR42K3 PFJ 522

Công suất lạnh( Btu/h) / Hp : 3.5HP Nguồn điện : 220- 380V

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR45K3 PFJ 522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR45K3 PFJ 522

Nguồn điện : 220- 420V, 1P, 50HZ GAS : R22 Dòng đề LRA ( A ) :114

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR34K3 TFD  522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR34K3 TFD 522

Công suất lạnh( Btu/h) / Hp : 28,149.00 / 2,8 Nguồn điện : 380V , 50HZ GAS :R22

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZB34K3 PFJ 522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZB34K3 PFJ 522

Mã lưc : 2.75HP Nguồn điện : 220-240V, 1P, 50HZ GAS R22

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR28K3 PFJ 522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR28K3 PFJ 522

Mã lực : 2.33 HP Nguồn điện : 220V, 3P, 50HZ GAS : R407c , R134a, R22

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR40K3 PFJ 522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR40K3 PFJ 522

Công suất lạnh( Btu/h): 33.300 Mã lực : 3.3 hp Nguồn điện : 220-240V, 1P, 50 HZ

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR40K3 TFD 522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR40K3 TFD 522

Công suất lạnh( Btu/h) / Hp : 3.5HP Nguồn điện : 380V, 3P, 50 HZ Dung tích xi lanh ( m3/ Hr ) : 9,4

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR30K3 PFJ 522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR30K3 PFJ 522

Công suất lạnh( Btu/h) / Hp : 25.200/ 2,5 Nguồn điện : 220-240V , 1P, 50HZ GAS : R22

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR26K3 TFD 522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR26K3 TFD 522

Công suất lạnh( Btu/h) / Hp : 21.700/ 2.17 Nguồn điện : 380-420V , 3P, 50HZ GAS :R22

Hotline: 0909.83.77.37
MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR26K3 PFJ 522

MÁY NÉN LẠNH COPELAND MODEL :ZR26K3 PFJ 522

Công suất lạnh( Btu/h) / Hp : 21 700/ 2,17 Nguồn điện : 220-240V / 1P/ 50HZ GAS : R22

Hotline: 0909.83.77.37

Hổ trợ trực tuyến

Thiên Hải 1

Thiên Hải 1 - 0909 837 737

Kỹ Thuật

Kỹ Thuật - 098 6996 383

Kỹ Thuật 2

Kỹ Thuật 2 - 093 77 03010

Kinh Doanh

Kinh Doanh - 0985 314 254

sản phẩm khuyến mãi

SẢN PHẨM NỔI BẬT

THIET BI NGANH LANH

sửa chữa máy nén

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 19
  • Hôm nay 1,116
  • Hôm qua 863
  • Trong tuần 5,267
  • Trong tháng 1,979
  • Tổng cộng 573,856

Top

   (0)